Redigeren en corrigeren

Alleen de fouten eruit of tekst en stijl verbeteren? Aan u de keuze.

Redigeren en corrigeren

Tekst laten redigeren of corrigeren? Daar zit een verschil tussen. In het geval van tekstcorrectie pas ik alleen de spelfouten en grammaticale missers aan. Als ik een tekst redigeer, krijgt u ook advies en zal ik passages herschrijven.
U geeft zelf van tevoren bij mij aan of u de tekst echt alleen op onjuistheden wilt laten controleren of dat u ook openstaat voor advies. Ik regel de rest!

Controleren en/of aanpassen

Taaladvies mogelijk

Wijzigingen in overleg

U behoudt het laatste woord

Kunnen uw teksten nog wel wat bijgeschaafd worden? Neem contact op!